Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

 • Resultaten ouderpanel over beeldschermgebruik jeugd

  / Richard van den Berg

  Kinderen en jongeren besteden steeds meer vrije tijd aan sociale media en gamen. Zeker in de huidige coronatijd is het voor veel ouders lastig om te weten hoe ze om moeten gaan met het gebruik van de computer of smartphone van hun kind.

 • Corona-nieuws

  / Richard van den Berg

  Per 1 juni zijn de gedragsregels ter preventie van de verspreiding van het Covid-19 virus weer verder versoepeld. Belangrijk is om goed te monitoren hoe de bevolking in de regio Utrecht hier mee omgaat.

 • Lancering dashboard GGDAtlas GGD regio Utrecht!

  / Richard van den Berg

  Op 11 juni is het dashboard van de GGDAtlas van GGD regio Utrecht live gegaan. Op dit dashboard vindt u relevante informatie over de gezondheid van de bevolking van de regio Utrecht.

Overige thema's

Bevolking

Gegevens over inwoneraantallen, vergrijzing, huishoudens, etniciteit, sociaal economische status.

Lees meer

Leefstijl

Gegevens over beweging, voeding, alcoholgebruik, roken.

Lees meer

Gezondheid

Gegevens over lichamelijke en psychische gezondheid, kwetsbaarheid, dementie.

Lees meer

Preventie en zorggebruik

Gegevens over vaccinatiegraad, jeugdzorg, eerstelijnszorg, mantelzorg.

Lees meer

Participatie en zelfredzaamheid

Gegevens over arbeidsparticipatie, vrijwilligerswerk, lidmaatschap vereniging, sociale weerbaarheid.

Lees meer

Fysieke leefomgeving

Gegevens over leefbaarheid, geluidshinder, luchtkwaliteit, ontmoetingsplekken.

Lees meer

Sociale leefomgeving

Gegevens over eenzaamheid, pesten, contacten in de buurt, discriminatie, huiselijk geweld.

Lees meer

Doelgroepen

Gegevens over jeugd en gezin, jongeren, volwassenen, ouderen en kwetsbare groepen.

Lees meer